מספר טלפון


5849501 - 02 קרביץ ד"ר שמעון
5849504 - 02 אוסטרובסקי אלכסנדרה
5849506 - 02 מזולבסקי אלה