מספר טלפון


5849650 - 02 מוחמד מחמוד
5849655 - 02 חירבאוי עור ירושלים
5849655 - 02 עור ירושלים חירבאוי עור ירושלים