מספר טלפון


5849720 - 02 אלדור יוסף
5849721 - 02 טאקש חאלד
5849722 - 02 קורדיה ואסף
5849723 - 02 אבו רמילה עבד אל קרים
5849724 - 02 אבו רמילה פואד
5849725 - 02 שאויש ג'אלב
5849726 - 02 ברנסוס קלבה
5849727 - 02 אסמאעיל ראנייה
5849728 - 02 עבדין איהב
5849729 - 02 סלהב רפיק