מספר טלפון


5849770 - 02 מקווה גן ילדים מרים
5849771 - 02 דאהר אסאמה
5849772 - 02 עבד מעלי מוחמד
5849773 - 02 ברלין אליהו אליוט וליבא
5849774 - 02 סיטניקוב ליובוב
5849775 - 02 סימון שמושקין
5849777 - 02 אדיסון שמעון
5849778 - 02 ממן סיגלית ושרלי
5849779 - 02 מילר מרינה