מספר טלפון


5849840 - 02 כהן יוסי
5849842 - 02 ימין משה וטובה
5849843 - 02 קלרה זיץ
5849844 - 02 גנס יוסי ואסתי
5849845 - 02 בלוקה אבי
5849846 - 02 שמש שלמה ופנינה
5849847 - 02 דרוקמן ד"ר מוני ודלית
5849848 - 02 מונדיאל חברה לכח אדם
5849849 - 02 ליאת סרור