מספר טלפון


5849980 - 02 פריתאג ראלף
5849981 - 02 ויטלי רבינוביץ
5849983 - 02 מוסך דיזל עטרות ירושלים בע"מ
5849984 - 02 בידון עלא
5849986 - 02 ענתר נחלה
5849987 - 02 גאבר פאיז
5849988 - 02 בכור ששון
5849989 - 02 זילברשטיין רומן ובתיה