מספר טלפון


5850090 - 02 תחנת דלק קוואסמי
5850091 - 02 צוויג יצחק
5850092 - 02 גאבר עלי מחמד
5850093 - 02 כהן אסתר ושמעון
5850094 - 02 לובטון יהודה
5850095 - 02 עגלוני עאדל
5850096 - 02 אילוז לאה ויוסי
5850098 - 02 קרש ווליד
5850099 - 02 ברזילר גבריאל ומלבינה