מספר טלפון


5850340 - 02 כהן יוסף
5850341 - 02 עטרי שושנה
5850342 - 02 אליהו אליהו
5850343 - 02 ולס יצחק שלמה והדסה
5850344 - 02 מוחמד אבו נדה
5850345 - 02 גאבר סלים
5850346 - 02 גוט דן
5850347 - 02 כהן דינה ואברהם
5850348 - 02 אליהו בנימין
5850349 - 02 רומי ורדה ושמעון