מספר טלפון


5850350 - 02 עוני ונוזהה אלחמורי
5850351 - 02 לייבסקי סטניסלב
5850352 - 02 קוחלי שלמה ורחל
5850353 - 02 קרייזרמן זינאידה
5850354 - 02 סיסקל יאיר
5850355 - 02 שרמן דוד
5850357 - 02 יוסף חברמאן
5850358 - 02 שמעונין בתיה
5850359 - 02 יגמור חדר