מספר טלפון


5850380 - 02 שטרן ראובן
5850381 - 02 מזרחי מרים ודב
5850382 - 02 דגים ובשר פאפא דגים ובשר בע"מ
5850382 - 02 פאפא דגים ובשר בע"מ
5850383 - 02 סבילא ויקטור
5850384 - 02 מייזנברג לב ונינל
5850385 - 02 הררי אייל
5850386 - 02 בן שבת ארמונד עמרם
5850388 - 02 מרקוביץ רוזליה ואלכסנדר
5850389 - 02 חנות אמיליה