מספר טלפון


5850410 - 02 רייצ'יק שרה
5850411 - 02 בן דור יצחק
5850412 - 02 אריעב מרדכי
5850413 - 02 משעשע עיסא
5850414 - 02 ברוכים רות וראובן
5850418 - 02 שקולניק יוסף ושרה
5850419 - 02 מטבחי גל