מספר טלפון


5850451 - 02 גפת יורי
5850452 - 02 מרסל ורבקה שושן
5850453 - 02 רוזנפלד מיכאל
5850454 - 02 ציצאשוילי מזל
5850455 - 02 בוסקילה אבי ואלונה
5850457 - 02 ארשין לאוניד וצילה
5850458 - 02 גולדברג אלברט
5850459 - 02 קומצר רפאל מהנדס