מספר טלפון


5850460 - 02 קרייצברג סופיה
5850461 - 02 כהן שמעון
5850462 - 02 ליפשיץ יחיאל משה
5850463 - 02 אלוש לופולד
5850464 - 02 אשטמקר ראובן
5850465 - 02 לאחם סלים
5850466 - 02 דבח סעדיה ועליזה
5850467 - 02 גיטמן שלמה
5850468 - 02 ג'ושה עיזאת
5850469 - 02 איטח יעקב