מספר טלפון


5850530 - 02 שלום יחיאל ומרי
5850531 - 02 אבו שנב אנטון
5850532 - 02 לוי יחזקאל
5850533 - 02 שומאן פרג
5850534 - 02 בלוקה שמעון ומאירה
5850535 - 02 כהן סיידי
5850536 - 02 כהן יצחק
5850537 - 02 כהן שמעון וצפורה
5850538 - 02 קדאח וופאה
5850539 - 02 ותקין נתן וברוריה