מספר טלפון


5850560 - 02 מרזיאן דר אלברט ואולריקה
5850561 - 02 רוזנפלד בן ציון עו"ד
5850562 - 02 פרידמן חיים
5850563 - 02 נוריאל שלמה ושולמית
5850564 - 02 כללית ביבי אליהו בנין ליפטמן מסגריה
5850565 - 02 ברם בתיה וחן
5850566 - 02 וייסמן איגור
5850567 - 02 כהן אלי
5850568 - 02 שניידר חיים