מספר טלפון


5850630 - 02 קוטוב חאלד
5850631 - 02 ניסנוב אפרים
5850632 - 02 איליאייב ציון ומריה
5850633 - 02 ניצה שבתאי
5850634 - 02 בקרי נהלה
5850635 - 02 אל קורד עיצם אבו אחמד סלים
5850636 - 02 מבטחי נורה
5850637 - 02 מרק יהודית ואברהם
5850638 - 02 אבו רמילה וופא