מספר טלפון


5850680 - 02 כטיב סמיר בית חנינא
5850681 - 02 קינג אורי
5850682 - 02 רוזינק דליה וישעיהו
5850683 - 02 אירינה קנבסקי
5850684 - 02 ראובן מזל ורחמים
5850685 - 02 חמאד איברהים
5850686 - 02 אלהב יהושע ולידיה
5850687 - 02 קסירר יצחק ובלומה
5850688 - 02 מור שרה
5850689 - 02 ציאם עזת מוחי