מספר טלפון


5850740 - 02 אברמסקי מרדכי
5850741 - 02 עוודאללה שריף
5850742 - 02 עוודאללה מאגד
5850744 - 02 עבד אל מונעם תמימי
5850745 - 02 ציפורה דוייב
5850746 - 02 יאסין מרים
5850747 - 02 בן דוד דוד
5850749 - 02 כחוש מוחמד