מספר טלפון


5850760 - 02 צווניאשוילי יצחק
5850761 - 02 יאיר אהרון
5850763 - 02 שטיבל רונן
5850764 - 02 דאבס אוסקר
5850765 - 02 שבתאי איומה
5850768 - 02 סיני אברהם ומיכל
5850769 - 02 אבו רמילה סמירה