מספר טלפון


5850970 - 02 אבו עסב בדר
5850971 - 02 פיגיס יעקב
5850972 - 02 סיגל נועה ויהודה
5850973 - 02 בר נתן יעל
5850974 - 02 כץ סליק
5850975 - 02 קאדי אל תמימי כאמל
5850976 - 02 רביבו שולה
5850977 - 02 שמעון קלמן והניה
5850979 - 02 באום שמואל וזלפה