מספר טלפון


5853010 - 02 מוחתסה סועד
5853011 - 02 בן אהרן רבקה ודוד
5853012 - 02 כהן מרים
5853013 - 02 ינקוביץ אייזיק
5853014 - 02 עדי אבי ואריאלה
5853015 - 02 אבנר מרים ורוני
5853017 - 02 גלברשטט הילי
5853018 - 02 יצחק וחוה ליפל
5853019 - 02 שומאן הישאם