מספר טלפון


5853030 - 02 עטייה אברהם
5853032 - 02 מזרחי מנחם
5853033 - 02 סויונוב ארי ובסנדה
5853034 - 02 עבדין סאלח מוחמד
5853035 - 02 אלפקיהה נדים
5853036 - 02 אומנסקי מיכאל
5853037 - 02 בן מנחם רות
5853038 - 02 חליל טקטק אמאל
5853039 - 02 עג ינה אליאס פואד