מספר טלפון


5853130 - 02 עווידה מאהרה אמאם אלבוכרי
5853131 - 02 בן דוד יוכבד ויוסף
5853132 - 02 מזרחי נח ומרים
5853133 - 02 פרנקין מיכאל ואמה
5853134 - 02 קליגמן בתיה
5853135 - 02 קנבור חדיג'ה
5853136 - 02 מרדכי מאיר
5853137 - 02 חזן דורית וברוך
5853138 - 02 ארווץ אתי
5853139 - 02 בנד אינה