מספר טלפון


5853170 - 02 זר גיל
5853171 - 02 בדר עסאם מחמד
5853172 - 02 גרשון יעקב
5853173 - 02 שרצקי הנריק
5853174 - 02 ראובן מרים ואברהם
5853175 - 02 מדינה משה וקרן
5853176 - 02 בלומברג רבקה
5853177 - 02 בראמקי 'גורג
5853178 - 02 יעקבשבילי יוכבד ומשה
5853179 - 02 הלסי נהאר