מספר טלפון


5853560 - 02 הלל פאניה ומשה
5853561 - 02 דריזה יבגני
5853562 - 02 לויוף תמרה ובכור
5853563 - 02 בוזגלו יורם ובנימין
5853564 - 02 ג'מוס יעקב ורחל
5853567 - 02 מרמש האני
5853568 - 02 חנוכה יהודית ויעקב
5853569 - 02 גרשוני שלמה ושרה