מספר טלפון


5853590 - 02 דוידוביץ שיפרה
5853591 - 02 ראובנוב פנחס וברכה
5853592 - 02 ברקאת בהא אדין
5853593 - 02 כורי וילאם בשארה
5853594 - 02 חלקדרוב אריה ואיסטט
5853595 - 02 מורדוב אלכס ומירה
5853596 - 02 ניסנוב רחמים
5853597 - 02 ישראלוב זוקין
5853598 - 02 וולמן אלה
5853599 - 02 יחזקאל הדסה ויהודה