מספר טלפון


5853711 - 02 ז'ביטיאשוילי רחל
5853712 - 02 שרגא מרים ושמואל
5853713 - 02 לוי ציון
5853714 - 02 (פקס) פסגת (זאב חטיבה עליונה (תיכון
5853715 - 02 אבו עלי עמאד
5853716 - 02 לנקרי גאולה ויצחק
5853717 - 02 חמד בג ני מנר
5853718 - 02 בן רובי יצחק ושרה
5853719 - 02 גלעד מיה