מספר טלפון


5853801 - 02 גבאי יהודה וברטה
5853802 - 02 ברגסון צבי
5853803 - 02 בוטוליאנו פאולה
5853804 - 02 רחלין יצחק אדריכל
5853805 - 02 גבאי משה וחיה
5853806 - 02 רביבו שאול וברכה
5853807 - 02 קייקוב תמר
5853808 - 02 א א בזק בינוי והידור בע"מ
5853808 - 02 א א בזק בינוי והידור בע"מ