מספר טלפון


5853860 - 02 בית ספר תיכון מקצועי של יתומים הערבים
5853861 - 02 עווידה גודת
5853862 - 02 גית סמיר
5853863 - 02 ליכטרמן ליובוב ומטווי
5853864 - 02 אברהם יואב חשמלאי
5853865 - 02 חבש עוני
5853866 - 02 (פקס) עבאדי יוסף ושמחה בע"מ
5853868 - 02 אבו חמדה נעמאת
5853869 - 02 אנטאר רוזלין