מספר טלפון


5853940 - 02 דרור סיגל
5853941 - 02 שפירא יורי
5853942 - 02 אבו ימין זיאד
5853943 - 02 (פקס) פרמנטק ביוכימיקלים בע"מ
5853944 - 02 חליל שיוחי
5853945 - 02 עווידה סאלם
5853947 - 02 נוה יעקב
5853949 - 02 סלומון רעיה ופני