מספר טלפון


5853990 - 02 כהן דוד וצפורה
5853992 - 02 כהן רבקה ואורי
5853994 - 02 מקסימוב גבי
5853995 - 02 בית הרופאים בית חנינה) בע"מ)
5853996 - 02 קרש מונה
5853997 - 02 צוקרמן יצחק
5853998 - 02 צוקרמן יצחק
5853999 - 02 ניאזוף מכאל