מספר טלפון


5861010 - 02 כהן שלמה
5861011 - 02 תורג'מן רחל
5861012 - 02 עמרני שמואל ונעמה
5861013 - 02 ליברמן חיים
5861014 - 02 צדוק גרינוולד
5861015 - 02 סטבסקי דוד
5861017 - 02 שושן טלי