מספר טלפון


5861030 - 02 נפש שלום ואילנה
5861031 - 02 גוטהולד פנחס ומרים
5861032 - 02 וייס אליעזר משה ופועה
5861033 - 02 אליאס מנשה כל בו אליאס חומרי בנין וכלי בית אליאס מנשה
5861033 - 02 כל בו אליאס חומרי בנין וכלי בית אליאס מנשה
5861034 - 02 מולוקנדוב רחמים
5861035 - 02 רוטמן משה ושרה
5861036 - 02 קליין לואיס
5861037 - 02 עידן עמותה לקשישים
5861038 - 02 שורר רבקה