מספר טלפון


5861060 - 02 עמדי יהודית
5861061 - 02 אנקרי שלמה מומו
5861062 - 02 טופאן יוסף
5861063 - 02 נז'ינסקי אלה
5861064 - 02 דוד ורבקה מויאל
5861065 - 02 ברלינגר רפאל יהודה ובת שבע
5861066 - 02 דובדבני מאיר ושרה הרב רובין
5861067 - 02 קדמי דוד
5861068 - 02 בן שלמה חיים
5861069 - 02 ליבוביץ בני וג'ודי