מספר טלפון


5861080 - 02 אזרזר אליהו
5861081 - 02 חיות משה
5861082 - 02 טשעלסט דינה
5861083 - 02 לוינגר יעקב אהרן
5861084 - 02 לוריא חיים צבי וברכה
5861085 - 02 ווייט דליה
5861086 - 02 שפירו דיויד וחיה
5861087 - 02 וייזר אפרים ופנינה זריצקי 6
5861089 - 02 פראנק 'יעקב ואילה רמות ד