מספר טלפון


5861101 - 02 אוחנה אביגדור
5861102 - 02 שכטר ישי וצפורה
5861103 - 02 ליבנה חנה
5861104 - 02 רוט יהושוע
5861105 - 02 גולן גאולה
5861106 - 02 בצלאל משה
5861107 - 02 ניימן שלמה הרב ונחמה
5861108 - 02 רונן רחל ושאול