מספר טלפון


5861120 - 02 סויד יוסף
5861124 - 02 עמיחי מרים ושלמה
5861125 - 02 כהן יוסף ואסתר
5861126 - 02 ארנטרוי חנוך ולאה
5861127 - 02 לוי אברהם
5861128 - 02 קדם קליר אורה
5861129 - 02 הירש סימה ויקותיאל