מספר טלפון


5861170 - 02 פרגמניק יפים
5861171 - 02 לוי אליהו
5861172 - 02 אוזן חיה ואברהם
5861174 - 02 גרשון יעל
5861175 - 02 מודיאני חיים ויוחנה
5861176 - 02 אגודת יד חסד השאלת ציוד רפואי
5861177 - 02 בן עמרם רותי ושמעון
5861179 - 02 הרשוף הרב אברהם ובתיה