מספר טלפון


5861180 - 02 דיין אהרון ולינדה
5861181 - 02 מלמד יוסף ומרים
5861183 - 02 אלוני אביגיל
5861184 - 02 ברכה אסתר
5861185 - 02 מלאק מרים
5861186 - 02 ברקת רחל
5861187 - 02 ישנוב אברהם וגניה
5861188 - 02 הראל רועי וליאל
5861189 - 02 חברוני אביעזר ורבקה