מספר טלפון


5861211 - 02 אפשטיין מנדל עו"ד
5861212 - 02 ברנס דוד
5861213 - 02 פרידברג יצחק תיווך מגורי הבירה פרידברג יצחק
5861214 - 02 פרוינד אשר וחיה
5861215 - 02 נדב חננאל
5861217 - 02 אשלג יחזקאל
5861219 - 02 פירו שולה