מספר טלפון


5861220 - 02 פרץ מזל
5861221 - 02 מטאטוב מיכאל וזוליכו
5861224 - 02 ששון טובי ואלי
5861225 - 02 אבייב אוריאל
5861226 - 02 סלמן מוצפי
5861227 - 02 אליאס אהובה
5861228 - 02 אלישיב שרה
5861229 - 02 חליבה רמי ותמר