מספר טלפון


5861250 - 02 ששון דוד
5861251 - 02 מזרחי משה ובתיה
5861252 - 02 זוננשין אברהם ורות
5861253 - 02 לוי מירה ונחום
5861254 - 02 אורדן סיה
5861255 - 02 ליכט אלה
5861256 - 02 דאהן אנט
5861257 - 02 זלזניק אהרון ואביגיל
5861258 - 02 גולדברג לאה
5861259 - 02 רוטנברג משה