מספר טלפון


5861261 - 02 לוי מרים ויוסף
5861262 - 02 פרידברג יצחק ותלמה
5861264 - 02 מכחל יוסי ורבקה
5861265 - 02 מנדלסון ד"ר ארנסט יהודה רמות
5861266 - 02 יפה נועם עתונאי
5861267 - 02 סוסלנסקי קלרה
5861268 - 02 אריאן פנה פרהד
5861269 - 02 טרויבע משה