מספר טלפון


5861301 - 02 רובינשטיין דבורה
5861302 - 02 ללו דלרידה
5861303 - 02 מילוא ישראל ושונמית
5861304 - 02 רוטמן יוסף ושרה
5861306 - 02 גליק בנימין
5861307 - 02 שניר שושנה ואלי
5861308 - 02 רייזי ויהושע זקה"ם