מספר טלפון


5861350 - 02 מעדני רמות בשר עופות ודגים
5861351 - 02 קריזר אליעזר יהודה ורבקה
5861352 - 02 כהן אליהו
5861353 - 02 פטרבורסקי משה
5861354 - 02 נזרוב אלכסנדר
5861356 - 02 שבת מאירה ומרדכי
5861357 - 02 וסרמן הרב יוסף
5861358 - 02 עטיה יוסף
5861359 - 02 פדלי פדלי פדלי ענת ויהודה