מספר טלפון


5861381 - 02 רויכונברג יצחק וטובה
5861382 - 02 מינסטר נעמי ודר צבי
5861383 - 02 ברג'ס יצחק
5861384 - 02 רפפורט אריאל
5861385 - 02 אבייב רחמן ורנה
5861386 - 02 כהן יוסף מאיר ואסתר יהודית
5861387 - 02 רוטמן משה דוד וציפורה
5861389 - 02 יושובאיב מרדכי ופרידה