מספר טלפון


5861401 - 02 קידר יפה
5861402 - 02 ליברמן שאול ודורית
5861403 - 02 זביטיאשוילי רפאל ושושנה
5861404 - 02 חיאב דוד
5861405 - 02 מוזסון הרב שלמה ורבקה
5861406 - 02 ניצן סימה ואבי
5861407 - 02 (פקס) דרך צדיקים