מספר טלפון


5861420 - 02 שר ניל
5861421 - 02 פולק שלום
5861422 - 02 דדוביץ יוסף ומרים
5861423 - 02 מיארה משה
5861425 - 02 בורבק תמי
5861426 - 02 וולף אפרים ורחל
5861427 - 02 שמידט מרים ויוליוס
5861428 - 02 מוסטה ד"ר אליזבטה
5861429 - 02 אנה ויינר