מספר טלפון


5861450 - 02 הברי מכאל ומיכל
5861451 - 02 אינגבר אפרים ורבקה
5861452 - 02 מנשה דוד ורחל
5861453 - 02 מלס יעקב ועליה
5861454 - 02 עיטם דניאל
5861455 - 02 נוריאל עזרא
5861456 - 02 קוט משה ופרידה
5861457 - 02 יוגב עירית וברוך
5861459 - 02 סוסנה ארמונד