מספר טלפון


5861480 - 02 גליק אברהם ושפרה
5861481 - 02 בוזגלו רחל ואליהו
5861482 - 02 פרינץ דורון וצדוק
5861483 - 02 ציקבאשוילי רפאל ואביגיל
5861484 - 02 שבתי אמירה ויואל
5861486 - 02 פרומיסלוב ג'ורג'
5861487 - 02 קפלן אמציה
5861488 - 02 כהן חיים י ושושנה
5861489 - 02 בסין רבקה ושמעון